Enfòmasyon


Enfòmasyon
Nenpòt ransèyman sou papye, nan boush ki disponib pou bay moun konesans.

Definisyon 2500 mo Kreyòl. 2010.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Memwa — Yon kote andedan tèt moun ki enrejistre tout sa yon moun kapab sonje. Abilite pou moun sonje konesans yo fè. Memwa Kout, Pati nan memwa moun ki kenbe enfòmasyon pou yon tan kout tankou kèk segond konsa. Apre de moun fini rankontre epi yonn bliye… …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Kat — Senkyèm shif nan nonb pozitif yo. De plis de, twa plis en, de miltipliye pa de, e latriye. Yon moso katon, plastik moun sèvi pou yo jwe anpil jwèt tankou twasèt, bezig, viv damou, solitè, pokè, e latriye. Yon ti moso plastik ki gen longè twa pous …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Diskèt — Yon bagay plat e kare ki kapab anrejistre son, konsève tèks, nenpòt enfòmasyon moun kapab kreye sou òdinatè. Gen de fòm diskèt: yonn gen twa pous edmi nan shak kwen e lòt la genyen senk pous enka nan shak kwen. Depi teknisyen fini fè pi piti… …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Ekran — Yon pyès elektwonik ki gen pwodui shimik nan li e ki pèmèt moun li enfòmasyon yon mashin bay pou kominike avèk yon operatè. Yonn nan senk pati yon òdinatè ki pèmèt operatè a li enfòmasyon òdinatè a ap transmèt. Pati nan yon televizyon kote moun… …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Bous — Yon ti sak fi kenbe nan men yo lè yo soti lakay yo e ki kapab genyen kòb, fa e latriye andedan li. Yon ti sak ki vlope an de pou gason mete tout enfòmasyon enpòtan yo bezwen kenbe nan pòsh yo avèk lajan pou yo depanse …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Dokimantasyon — Dokiman ki kapab sèvi kòm sipò pou opinyon yon moun. Reshèsh nan dokiman ki ekziste deja pou jwenn enfòmasyon ki nesesè pou ekri yon nouvo dokiman …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Dokimante — Shashe dokiman ki kapab sèvi kòm sipò pou opinyon yon moun. Shashe nan dokiman ki ekziste deja pou jwenn enfòmasyon pou ekri yon nouvo dokiman …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Dokimantè — Moun ki ap fè reshèsh nan dokiman ki ekziste deja pou jwenn enfòmasyon pou sipòte opinyon li, ekri yon nouvo dokiman …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Dosye — Yon plas kote moun kapab apiye do yo. Babay ki kapab rete kòm bon ou byen move enfòmasyon sou do yon moun …   Definisyon 2500 mo Kreyòl

  • Endèks — Dwèt ki apre dwèt pous la e se li tout moun itilize pou montre lòt moun yon direksyon. Lis tout enfòmasyon ki gen nan yon liv, nan lòd alfabetik …   Definisyon 2500 mo Kreyòl